Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Gecompliceerde fase: depressie

Literatuur geraadpleegd tot: 31/01/2017

Behandeling

Geselecteerd

In geval van depressie, moet eerst geprobeerd worden de patiënt zo goed mogelijk in te stellen op dopaminerge medicatie$​​, daar dit reeds de depressie kan verbeteren$​​. 

Antidepressiva zijn eveneens werkzaam bij depressie in geval van ziekte van Parkinson$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​. 

Het is moeilijk om een keuze te maken tussen een SSRI of een TCA, gezien het meestal kleine en vaak kortdurende studies betreft. De keuze  voor een SSRI of een TCA zal afhankelijk zijn van de ongewenste effecten en van de comorbiditeit van de patiënt.

  • Een netwerk-meta-analyse geeft de voorkeur aan gebruik van tricyclische antidepressiva tegenover SSRI’s bij de ziekte van Parkinson omwille van een betere werkzaamheid en tolerantie$​​​​. 
  • ​Een recentere meta-analyse toont echter wel een significant effect aan van SSRI's$​​​​. 
  • De Haute Autorité de Santé besluit dat de TCA een superieure efficaciteit vertonen, maar onderlijnen dat ze minder goed getolereerd worden, en men, zoals voor alle antidepressiva moet rekening houden met geneesmiddeleninteracties met parkinson medicatie$​​​​.
  • Voorzichtigheid is geboden wanneer SSRI's gecombineerd worden met MAO-B inhibitoren wegens de kans op het ontstaan van een serotoninesyndroom.

Voor meer informatie betreffende het bijwerkingsprofiel van TCA's en SSRI's : zie [indications:165].

Selectie

  • Eerste keuze : TCA : Binnen de klasse van TCA's wordt nortriptyline geselecteerd, met dit middel ziet men minder orthostatische hypotensie en relatief weinig ongewenste anticholinerge effecten$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
  • Tweede keuze : SSRI : sertraline

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Naast medicamenteuze behandeling van depressie kan ook cognitieve gedragstherapie worden overwogen$​​​​​​​​$​​​​​$​​​​​.

Bij het optreden van depressieve symptomen bij de ziekte van Parkinson, kan verwijzing overwogen worden$​​​.