Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Gecompliceerde fase: psychose

Literatuur geraadpleegd tot: 31/01/2017

Een algoritme voor de aanpak van psychose in het kader van de ziekte van Parkinson wordt beschreven door NICE$​​​​​​​.  

Behandeling

Geselecteerd

Allereerst moet een algemene medische evaluatie gebeuren om een eventueel delier op te sporen en de onderliggende medische aandoening te behandelen$​​​​​​. Zie ook delier.

Leg de natuur van de psychotische symptomen uit aan de patiënt en verzorgers$​​.

Milde psychotische symptomen bij de ziekte van Parkinson vereisen geen behandeling als ze goed worden verdragen door de patiënt en verzorgers$​​.

Wanneer de psychotische symptomen hinderlijk worden, kan overwogen worden de dosis van de antiparkinsonmedicatie te verminderen en/of te reduceren tot enkel levodopa$​​​​​​$​​​​​​$​​​​​​.

Bij storende psychotische symptomen kan verwijzing overwogen worden$​​​​.

Niet geselecteerd

Typische antipsychotica mogen niet gebruikt worden gezien zij de parkinson verergeren$​​​.