Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Gecompliceerde fase: dementie

Literatuur geraadpleegd tot: 31/01/2017

Behandeling

Te overwegen

Bij het optreden van dementie bij de ziekte van Parkinson kan doorverwijzing overwogen worden$​​​​​​​​​​​​​​​.
Cholinesterase-inhibitoren hebben mogelijk een gunstig effect op gedragsstoornissen bij Lewy Body dementie en bij de ziekte van Parkinson met dementie$​​​​​. Wees alert voor het optreden van ongewenste effecten en spreek een datum af om het effect van de behandeling te evalueren! Zie [indications:211]

Niet geselecteerd

Het initiëren van de behandeling met cholinesteraseremmers door de huisarts wordt afgeraden$​​​​​​​​.