Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Gecompliceerde fase: dyskinesieën

Literatuur geraadpleegd tot: 31/01/2017

Behandeling

Geselecteerd

Bij patiënten met “peak dose” gerelateerde hyperkinesieën met tevens “wearing-off” symptomen kan het inzetten van levodopa met gereguleerde afgifte effectief zijn. In dit geval is er immers een lagere maximale levodopa concentratie in het bloed, in combinatie met de verlengde eliminatie halfwaardetijd$​​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Bij dyskinesieën kan geprobeerd worden de levodopa-dosis te reduceren$​​​.

In geval van dyskinesieën bij de ziekte van Parkinson kan doorverwijzing overwogen worden. De specialist kan overwegen om apomorfine injecties te starten, duodopa gel toe te dienen via een PEG-sonde of Deep Brain Stimulation (DBS) toe te passen$$​​​​​​​.