Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Astma

Literatuur geraadpleegd tot: 29/01/2020

  • Medicatie voor de behandeling van astma kan onderverdeeld worden in onderhoudsbehandeling (controllers) en symptomatische behandeling (relievers).
  • Symptomatische behandeling wordt toegepast als het nodig is om de symptomen te onderdrukken. Kortwerkende β2-mimetica (salbutamol) via inhalatie zijn eerste keus.  
  • Bij onvoldoende symptoomcontrole met een symptomatische behandeling wordt een onderhoudsbehandeling aangeraden waarbij een stapsgewijze aanpak wordt gehanteerd. Inhalatiecorticosteroïden (fluticason) zijn de basis van een onderhoudsbehandeling. Associëren van langwerkende β2-mimetica  (salmeterol) is geïndiceerd wanneer inhalatiecorticosteroïden ontoereikend zijn. Langwerkende anticholinergica hebben tot nu toe geen plaats in de aanpak van astma.
  • Bij een acute astma-aanval zijn  kortwerkende β2-mimetica  en systemische corticosteroïden (methylprednisolon) eerste keus.
  • Het toestel voor inhalatie moet individueel aangepast zijn en het goed  gebruik ervan moet regelmatig gecontroleerd worden.
  • Vaccinatie tegen influenza wordt aangeraden. 

Behandeling

Geselecteerd

Voor patiënten met astma wordt vaccinatie tegen influenza aangeraden, gezien zij volgens de BAPCOC behoren tot de groep met verhoogd risico op morbiditeit in geval van influenza$​​​​​​​​​.  Zie ook [indications:342] in het hoofdstuk "Infectieziekten".

Raad patiënten met astma  aan te stoppen met roken, zelfs op oudere leeftijd. Ook passief roken moet vermeden worden$​​​​.

Er moet geprobeerd worden om zo veel mogelijk uitlokkende factoren te vermijden. Bij een bewezen inhalatieallergie (huisstofmijt, kat, hond) zou men idealiter de kamer van de bewoner en het liefst het hele WZC laten saneren, indien praktisch haalbaar$​​.

Voldoende beweging (bijvoorbeeld dagelijks een halfuur matig intensief wandelen, fietsen, zwemmen, fitness) is aanbevolen$​​.

Vermagering wordt aanbevolen voor obese patiënten om hun algehele conditie en gezondheidstoestand maar ook hun astmacontrole te verbeteren$​.

Te overwegen

Er is geen overtuigend bewijs voor het nut van vaccinatie tegen pneumokokken  bij astmapatiënten ter  preventie van morbiditeit of mortaliteit te wijten aan pneumokokkeninfecties$.

Zie ook  [indications:344]  in het hoofdstuk "infectieziekten".

Niet geselecteerd

Voor ademhalingsoefeningen met als doel "het onder controle krijgen van hyperventilatie" is er geen overtuigend bewijs (Cochrane review)$​​.