Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Euthanasie

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Voor het uitvoeren van euthanasie zijn midazolam en thiopental als sterk sederende middelen, gevolgd door een curarisans (zoals atracurium), de aanbevolen middelen.
  • Indien de patiënt nog de mogelijkheid heeft en zelf een oraal middel wenst in te nemen, is een siroop met pentobarbital aangewezen.

Behandeling

Geselecteerd

Start met thiopenthal: 20 mg/kg (per 1 g opgelost in 10 cc fysiologische oplossing) in bolus i.v.. Dit barbituraat lokt soms binnen enkele seconden een diep coma uit en zal vaak (binnen de 5 minuten) een ademhalingsstilstand, hartstilstand en de dood veroorzaken. De enige specialiteit op basis van thiopental verdween in de loop van 2011 definitief van de markt in België. Om tegemoet te komen aan de onbeschikbaarheid van thiopental voor injectie in België werd een afwijking toegestaan om de invoer en distributie in de Belgische handel van een gelijkwaardig geneesmiddel uit het buitenland toe te laten$​​​​​​​​​​​​​​​​​.

(Voorschrift: R/ Pentothal DT. Tiobarbital Braun 1g; één flacon i.v. van 1 g, en steeds voldoende reserve voorzien)

Atracurium (0,5 mg/kg) is een spierverslapper die aan thiopental kan worden toegevoegd (slechts nadat de patiënt met zekerheid in een diep coma verkeert maar toch nog ademt). Dit middel lokt binnen de 2 minuten een ademhalingsstilstand uit, die op zijn beurt tot een hartstilstand leidt$​​​​​​​​​​​​​​​​​.

(Voorschrift R/ Tracrium DT. één verp. 10 x 25 mg)

Midazolam kan IV gebruikt worden voorafgaand aan de thiopenthal om een lichte slaap te induceren indien de patiënt zich niet bewust wil zijn van het moment van coma-inductie. Hierbij gebruikt men 2.5mg midazolam. Sommige patiënten kunnen hier rusteloos op reageren. Geef in deze gevallen geen extra midazolam maar dien onmiddellijk de thiopental toe$​​.

.

Geselecteerde geneesmiddelen

De orale toediening van een barbituraat, door de patiënt zelf in te nemen, is eveneens een optie. De patiënt moet wel in staat zijn deze relatief grote = 100 ml hoeveelheid drank snel in te nemen. De arts moet hierbij aanwezig zijn. Om braken te voorkomen moet voorafgaandelijk (één dag) metoclopramide worden gegeven.

Hiervoor wordt een magistrale siroop bereid (in de koelkast te bewaren):

R/ Pentobarbital 9 (minimaal) tot 15 g
Alcohol 96% 16,2 g (20 ml)
Aqua purificata 15 g
Propyleenglycol 10,4 g (10 ml)
Saccharinum natricum 250 mg
Sirupus simplex 65 g
Anisi stellati aetheroleum 1 dr

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Een alternatief voor thiopental is propofol (Diprivan®), in principe alleen te krijgen in ziekenhuisapotheken en ook alleen in het ziekenhuis te gebruiken. Dit product dient steeds in overleg met een anesthesist (wegens het gebruik van vrij hoge dosissen) toegediend te worden. Propofol wordt in bolus intraveneus toegediend aan een dosis van 10 mg/kg (spuitampulle van 1 g/50 ml). Diprivan is prikkelend voor velen, daarom is aangewezen om vooraf 2 ml Xylocaïne® 1% langzaam (30 seconden) in te spuiten.

Atracurium (0,5 mg/kg) is een spierverslapper die aan thiopental kunnen worden toegevoegd (slechts nadat de patiënt met zekerheid in een diep coma verkeert maar toch nog ademt), maar bij gebruik van propofol steeds moeten worden toegediend. Deze middelen lokken binnen de 2 minuten een ademhalingsstilstand uit, die op zijn beurt tot een hartstilstand leidt$​​​​​.

(Voorschrift R/ Tracrium DT. één verp. 10 x 25 mg)

Te vermijden

Opioïden en benzodiazepines hebben geen plaats als euthanatica, hoewel ze er soms wel worden voor gebruikt$​​. Ze hebben soms niet te voorziene ongewenste effecten (bv. braken, agitatie) en zullen vaak niet leiden tot het overlijden van de patiënt.