Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Scabiës (schurft)

Literatuur geraadpleegd tot: 14/02/2022

 • Voorkomen van overdracht van infectie binnen de instelling:
  • de patiënt met schurft afzonderen tot 24 à 48 uur na het begin van de behandeling
  • handen wassen met lauw water en zeep na contact met de patiënt. Antiseptische oplossingen zijn niet doeltreffend tegen parasieten
  • preventieve behandeling van het personeel wordt niet aanbevolen
 • Voorkomen van herbesmetting:
  • gelijktijdige behandeling van nauwe contacten (al de mensen die samenwonen)
  • 8 uur (niet vroeger) na een lokale of orale behandeling het linnen- en beddengoed wassen op temperaturen boven 60°C 
 • Voor gedetailleerde informatie zie https://zorg-en-gezondheid.be/scabies
 • Lokale behandeling met permethrine-crème 5% is de meest effectieve behandeling naast hygiëne en desinfectie maatregelen.
 • Ivermectine is een optie bij falen of niet verdragen van de lokale behandeling, alsook in associatie met een lokale applicatie voor de behandeling van crusted scabies. (zie ook Folia april 2015).
 • Selectie van het Formularium Ouderenzorg:
  • Niet-medicamenteuze maatregelen om verspreiding en herinfectie te voorkomen (zie boven).
  • Medicamenteuze maatregelen:
   • Eerste keuze: permethrine-crème 5%.
   • Bij crusted scabies: combinatie van ivermectine oraal en permetrine-crème.
   • Bij contra-indicaties voor permetrine, bij therapiefalen of slechte therapietrouw: ivermectine oraal.

 

Behandeling

Geselecteerd

Na contact met een patiënt met schurft is het aanbevolen de handen te wassen met lauw water en zeep om infectie-overdracht te voorkomen​. Antiseptische oplossingen zijn niet doeltreffend tegen de parasiet. Het linnen- en beddengoed moet gewassen worden aan een temperatuur boven 60°C. In geval van optreden van schurft in een instelling wordt aanbevolen om de patiënt af te zonderen tot 24 à 48 uur na het begin van de behandeling. Handschoenen en overschort worden aangeraden bij betreden van de kamer. Contactonderzoek is aangewezen bij medebewoners op de kamer, bij personeel direct betrokken bij de verzorging en bij directe familieleden. Preventieve behandeling van het personeel wordt niet aanbevolen$​​​​​​​​​​​​​. Voor gedetailleerde informatie zie "Draaiboek infectiebeleid in Vlaamse Woonzorgcentra".

Verschillende klinische studies tonen een werkzaamheid van 90% voor de (éénmalige) behandeling met permethrine (5%)$​​$​​.  Permethrine moet gedurende 8 tot 12 uren op het hele lichaam aangebracht worden (van kaakrand tot voeten) en nadien verwijderd door wassen. Dit blijft de voorkeursbehandeling bij crusted scabies $$​​​​​ $​​​​​ .

Geselecteerde geneesmiddelen

Ivermectine (eenmalige orale toediening) is werkzaam voor de behandeling van scabies$​​​​​​​$​​​​​​​​​​. Bij de behandeling van klassieke (niet-gecompliceerde) schurft, is ivermectine na twee weken minder werkzaam dan lokaal permethrine. Na 4 weken is de werkzaamheid gelijkaardig$​​​​​. Het kan veilig gebruikt worden. Bij contra-indicaties voor permethrine, bij therapiefalen of bij slechte therapietrouw kan ivermectine een alternatief zijn$​​​​​​​$​​​​​​​​​​$​​​.

De kostprijs is hoger dan deze van de lokale behandelingen.

Eénmalig 200 microgram/kg wordt aangeraden, eventueel te herhalen na een interval van 1 week$​​​​​​​​​​$​​​​​​​$​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Crusted scabiës of scabiës norvegica is een atypische vorm van scabiës die vooral optreedt bij immuungedeprimeerde patiënten en ouderen. Er is minder jeuk en de scabiës wordt gekenmerkt door korstige letsels en keratosen. Een combinatiebehandeling wordt geadviseerd$​​​​​​​​​​$​​$​​. Dit is voornamelijk gebaseerd op observationele studies$​​​​​​​​​​.
De kostprijs is hoger dan deze van de lokale behandelingen. 

Eénmalig 200 microgram/kg wordt aangeraden, eventueel te herhalen na een interval van 1 week$​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Niet geselecteerd

Er bestaat geen onderbouwing voor de werkzaamheid van malathion of zwavelproducten$​​​​​.

Er is onvoldoende evidentie om de werkzaamheid van benzylbenzoaat te beoordelen$​​​​​​. Slechts 1 kleine korte (1 week opvolging) studie vergeleek permetherine lokaal met benzylbenzoaat$. Men gaat er van uit dat het minder werkzaam, meer irriterend maar goedkoper dan permethrine is$​​​​​​.
Gezien de onduidelijke werkzaamheid met risico op ongewenste effecten, wordt benzylbenzoaat niet geselecteerd.

Te vermijden

Lindaan lijkt werkzaam, maar wordt niet meer gebruikt omwille van zijn toxiciteit$​​.