Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Scabiës (schurft)

Literatuur geraadpleegd tot: 15/08/2017

  • Bij de aanpak van schurft is lokale applicatie van permethrine-crème aan 5% de eerstekeuzebehandeling, naast maatregelen inzake hygiëne en ontsmetting.
  • Ivermectine is een optie bij het falen of niet verdragen van de lokale behandeling en bij crusted scabies naast de lokale behandeling. Het product is niet vergund noch gecommercialiseerd in België maar kan ingevoerd worden uit Frankrijk of Nederland.

Behandeling

Geselecteerd

Na contact met een patiënt met schurft is het aanbevolen de handen te wassen met lauw water en zeep om infectie-overdracht te voorkomen​. Antiseptische oplossingen zijn niet doeltreffend tegen de parasiet. Het linnen- en beddengoed moet gewassen worden aan een temperatuur boven 60°C. In geval van optreden van schurft in een instelling wordt aanbevolen om de patiënt af te zonderen tot 24 à 48 uur na het begin van de behandeling. Handschoenen en overschort worden aangeraden bij betreden van de kamer. Contactonderzoek is aangewezen bij medebewoners op de kamer, bij personeel direct betrokken bij de verzorging en bij directe familieleden. Preventieve behandeling van het personeel wordt niet aanbevolen$​​​​​​​​​​​​​. Voor gedetailleerde informatie zie "Draaiboek infectiebeleid in Vlaamse Woonzorgcentra".

Verschillende klinische studies tonen een werkzaamheid van 90% voor de (éénmalige) behandeling met permetrine (5%)$​​​​​​​$​​​​. Permethrine moet gedurende 8 tot 12 uren op het hele lichaam aangebracht worden (van kaakrand tot voeten) en nadien verwijderd door wassen. Dit blijft de voorkeursbehandeling$​​​​$​​​​$Een tweede applicatie na één week kan overwogen worden, maar richtlijnen zijn het niet eens over de noodzaak hiervan$.

Geselecteerde geneesmiddelen

Crusted scabiës of scabiës norvegica is een atypische vorm van scabiës die vooral optreedt bij immuungedeprimeerde patiënten en ouderen. Er is minder jeuk en de scabiës wordt gekenmerkt door korstige letsels en keratosen. Een combinatiebehandeling wordt geadviseerd$​​​​​​​​$$. Dit is voornamelijk gebaseerd op observationele studies$​​​​​​​​.
Ivermectine is niet geregistreerd noch gecommercialiseerd in België, maar kan vanuit Frankrijk of Nederland ingevoerd worden (merknaam Stromectol®). De kostprijs is hoger dan deze van de lokale behandelingen. Het behandelingsschema ligt niet vast: éénmalig 200 microgram/kg wordt aangeraden, eventueel te herhalen na een interval van 1 week$​​​​​​​$​​​​​​​​.

Te overwegen

Ivermectine (eenmalige orale toediening) is werkzaam voor de behandeling van scabies$​​​​$​​​​​​​. Bij de behandeling van klassieke (niet-gecompliceerde) schurft, is ivermectine na twee weken minder werkzaam dan lokaal permethrine. Na 4 weken is de werkzaamheid gelijkaardig$​​. Het kan veilig gebruikt worden. Bij contra-indicaties voor permethrine, bij therapiefalen of bij slechte therapietrouw kan ivermectine een alternatief zijn$​​​​$​​​​​​​$.

Ivermectine is niet geregistreerd noch gecommercialiseerd in België, maar kan vanuit Frankrijk of Nederland ingevoerd worden (merknaam Stromectol®). De kostprijs is hoger dan deze van de lokale behandelingen. Het behandelingsschema ligt niet vast: éénmalig 200 microgram/kg wordt aangeraden, eventueel te herhalen na een interval van 1 week$​​​​​​​$​​​​$.

Niet geselecteerd

Er bestaat geen onderbouwing voor de werkzaamheid van malathion of zwavelproducten$​​​​​.

Er is onvoldoende evidentie om de werkzaamheid van benzylbenzoaat te beoordelen$​​​​​​. Slechts 1 kleine korte (1 week opvolging) studie vergeleek permetherine lokaal met benzylbenzoaat$. Men gaat er van uit dat het minder werkzaam, meer irriterend maar goedkoper dan permethrine is$​​​​​​.
Gezien de onduidelijke werkzaamheid met risico op ongewenste effecten, wordt benzylbenzoaat niet geselecteerd.

Te vermijden

Lindaan lijkt werkzaam, maar wordt niet meer gebruikt omwille van zijn toxiciteit$​​.