Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Depressie

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Depressie binnen de palliatieve behandeling kan naast psychotherapeutisch ook medicamenteus worden aangepakt zoals in andere levensomstandigheden.
  • Sertraline of nortriptyline komen in aanmerking.

Behandeling

Geselecteerd

Algemeen/preventief
Depressie blijft een veel gemiste diagnose bij patiënten in een palliatieve levensfase. Het stellen van de diagnose is dan ook niet eenvoudig. Heel wat lichamelijke symptomen die tot de diagnostische (DSM-IV) criteria van depressie horen (slapeloosheid, anorexie, gewichtsverlies, moeheid, futloosheid) kunnen net zo goed door het levensbedreigend ziekteproces of de hiervoor ingestelde behandelingen worden veroorzaakt$​​​​​​​​. 

Ter preventie van depressie is het belangrijk te zorgen voor  een adequate medische, psychologische en maatschappelijke begeleiding van de patiënt. De patiënt heeft in deze omstandigheden vooral nood aan een rustgevende en comfortabele omgeving.

Door gebrek aan goede evidentie over de behandeling van depressie in de palliatieve fase verwijzen we voor de behandeling naar het hoofdstuk “ Zenuwstelsel ” (zie [indications:165]).

Te overwegen

Medicamenteus: nortriptyline of sertraline

We wijzen nadrukkelijk op de zeer betrekkelijke waarde van medicalisering voor deze problematiek. Er is onderzoek over de behandeling met antidepressiva van depressies bij levensbedreigende aandoeningen. Deze blijken werkzaam, maar hun effect is mogelijk overschat door selectieve rapportage en publicatiebias$​​​​​​$​​​​​​. Door gebrek aan goede evidentie over de behandeling van depressie in de palliatieve fase verwijzen we voor de behandeling naar het hoofdstuk “ Zenuwstelsel ” (zie [indications:165]). Nortriptyline en sertraline komen in aanmerking.

Geselecteerde geneesmiddelen