Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Slaapstoornissen

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Slapeloosheid in de palliatieve fase kan indien nodig met lorazepam bestreden worden.

Bij slaapproblemen gaat het meestal om insomnia. Er is ook sprake van hypersomnia, van circadiane stoornissen en parasomnia (zoals praten tijdens de slaap, nachtmerries en nachtangsten)$​​​​​​.

Behandeling

Geselecteerd

De meeste niet-medicamenteuze benaderingen van insomnia zijn in de palliatieve fase niet meer opportuun. Toch moet men proberen om de meest optimale omstandigheden te creëren (voldoende verduistering, aangepaste matras, geschikte omgevingstemperatuur, eventueel relaxerende massage, …).

Binnen het kader van de palliatieve behandeling zijn geen harde onderzoeksresultaten terug te vinden over het nut van benzodiazepines of aanverwante middelen bij de aanpak van slapeloosheid$​. In principe komt elk benzodiazepine in aanmerking. Een kort (of halflang) werkend benzodiazepine (bijvoorbeeld lorazepam ) kan een keuze zijn.

Geselecteerde geneesmiddelen