Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Hik

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

Hik kan een zeer hardnekkig symptoom zijn waarvoor metoclopramide of haloperidol werkzaam kunnen  zijn.

Behandeling

Geselecteerd

Verschillende niet-medicamenteuze maatregelen zijn mogelijk, ze hebben een wisselend effect en afhankelijk van de toestand van de patiënt zijn ze niet steeds haalbaar of uitvoerbaar: de adem inhouden met de nek in extensie, prikkelen van neus of farynx (bv. ijskoud water drinken, op een citroen bijten, …), valsalva manoeuvre, …$​​​​​$​​​​​$

We adviseren metoclopramide (3 maal 10 mg/dag per os of dubbele dosis rectaal) als eerste keuze bij de behandeling van hik indien deze het gevolg is van gastrische stase of uitzetting van de maag$​​. Gebrek aan betrouwbaar studiemateriaal kan deze keuze niet hard maken$​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Bij hik zonder duidelijke oorzaak, bij falen van metoclopramide en waar een etiologische behandeling onmogelijk is, komt ook haloperidol (tot 3 maal 1.5 mg/dag) in aanmerking$​​. Dit is een keuze die gebaseerd is op consensus. Er is geen betrouwbaar studiemateriaal beschikbaar.

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Gebruik van baclofen, chloorpromazine, gabapentine, midazolam, ... valt binnen de competentie van de specialist$​​.