Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Ziekte van Parkinson

Literatuur geraadpleegd tot: 31/01/2017

  • De medicamenteuze therapie van de ziekte van Parkinson gebeurt in overleg met de neuroloog.
  • Aangezien het gebruik van antiparkinsonmedicatie, anders dan levodopa, problematisch is bij ouderen wegens het vlugger optreden van o.a. neuropsychiatrische verwikkelingen, gaat de keuze in het formularium uit naar de combinatie levodopa + benserazide.