Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Koorts

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Koorts reageert doorgaans goed op paracetamol, maar voor koorts uitgelokt door tumoren kan een NSAID (ibuprofen) of dexamethason noodzakelijk zijn.

Tumorkoorts treedt op bij 5% van de kankerpatiënten$​​​​​​​​​. Uiteraard zijn infecties of bv. een longembool in deze situatie ook mogelijke en meer frequente oorzaken van koorts.

Terminale koorts (een lichaamstemperatuursverhoging bij een stervende persoon) wordt meestal niet behandeld, tenzij de kans op stuipen reëel is. De ongewenste effecten eigen aan deze behandeling kunnen voor de patiënt meer belastend zijn dan de koorts zelf. Bovendien leert de ervaring dat terminale koorts meestal niet wijkt met koortswerende middelen, doch vaak een signaal is dat het einde niet lang meer op zich laat wachten.

Behandeling

Geselecteerd

De patiënt zal aangeven of hij het koud of warm heeft en hierop gerichte zorg vragen. Zorg voor een stabiele koele omgevingstemperatuur en gebruik eventueel een ventilator. Gebruik katoenen kledij en beddengoed en ververs regelmatig. Zorg voor voldoende vochtinname$​.

Paracetamol is de eerste keuze voor symptomatische behandeling van koorts (zie ook hoofdstuk ‘Pijn en koorts’ : [indications:155]). De levertoxiciteit die kan optreden is een bezwaar met relatief gering belang in een palliatieve setting. Men moet vooral op zijn hoede zijn bij patiënten met een zeer laag gewicht (< 50kg) , waarbij de aanbevolen dosis van 3g /dag al aanleiding kan geven tot ernstige leverschade$​​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Indien tot de diagnose van tumorkoorts wordt besloten, kunnen NSAID’s aan lage doses (bv. ibuprofen 200-400mg 3 maal daags) effectieve middelen zijn, wanneer paracetamol niet werkzaam is$​​​​. 

Geselecteerde geneesmiddelen

Indien tot de diagnose van tumorkoorts wordt besloten, kunnen corticosteroïden (bv. dexamethason 4-8 mg per dag, per os of sc) effectieve middelen zijn, wanneer paracetamol niet werkzaam is$​​​​​. 

Geselecteerde geneesmiddelen

Niet geselecteerd

IJspakkingen zijn oncomfortabel en dus obsoleet.