Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Koorts

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

 • Het doel van een koortswerende behandeling is het comfort van de patiënt verbeteren, niet het doen dalen van de lichaamstemperatuur.
 • Paracetamol is de eerste keuze voor een koortswerende behandeling in de dosis die noodzakelijk is om het comfort van de patiënt te waarborgen zonder een totale dosis van 4 g/d te overschrijden.

Behandeling

Geselecteerd

Werkzaamheid

 • De zeldzame studies over koortswerende behandelingen waarover we beschikken, werden bij het kind uitgevoerd; zij tonen ofwel een gelijkaardige werkzaamheid van paracetamol en ibuprofen aan, ofwel een lichte superioriteit van ibuprofen, maar paracetamol geniet de voorkeur wegens minder potentiële ongewenste effecten$​​​​​​$​​​​​​​​​.
 • Bij gebrek aan specifieke studies bij ouderen en gezien de duidelijk vaststaande ongewenste effecten van de NSAID's bij deze populatie, is paracetamol onze eerste keuze.

Veiligheid

 • Zelfs in de aanbevolen maximumdosis van 4 g per dag werd een stijging van de transaminasen vastgesteld (wat zou wijzen op een vorm van leverschade)$​​​​​​​​​.
 • Hoewel de onschadelijkheid van paracetamol werd aangetoond, blijft voorzichtigheid geboden bij patiënten met alcoholverslaving (risicoverhoging reeds vanaf de consumptie van 3 standaardglazen per dag), bij patiënten met een laag lichaamsgewicht (< 50 kg) en bij personen met leveraandoeningen en in geval van langdurig vasten$​​​​​​​​​.
 • In geval van nierinsufficiëntie moet men de dosis aanpassen: maximum 500 mg om de 6 uur bij een creatinineklaring tussen 10 en 50 ml/min en maximum 500 mg om de 8 uur bij een creatinineklaring < 10 ml/min$

Klinische praktijkrichtlijnen en selectie

 • Paracetamol is de eerste keuze voor een koortswerende behandeling als die nodig is voor het comfort van de patiënt.
 • Wij bevelen aan om de dosis aan te passen aan de ernst van het koortsgerelateerde ongemak, mits het respecteren van de aanbevolen maximumdosis van 4 g per dag, behalve bij contra-indicatie.
 • We beschikken niet over specifieke aanbevelingen voor ouderen.
 • We selecteren paracetamol omwille van de gunstige baten-risicoverhouding.

Geselecteerde geneesmiddelen

Niet geselecteerd

 • De zeldzame studies over koortswerende behandelingen waarover we beschikken, werden bij het kind uitgevoerd; zij tonen ofwel een gelijkaardige werkzaamheid van paracetamol en ibuprofen aan ofwel een lichte superioriteit van ibuprofen versus paracetamol$​​​$​​​.
 • NSAID's zijn te vermijden als antipyretica in geval van infectie aangezien ze ernstige bacteriële infecties en suppuratieve complicaties van "community-acquired" pneumopathieën kunnen veroorzaken$.
 • Paracetamol geniet de voorkeur wegens minder potentiële ongewenste effecten, in het bijzonder bij ouderen.

 • Wij beschikken slechts over studies bij het kind en een review van deze studies. Dit overzicht biedt geen voldoende onderbouwing van het nut om beide geneesmiddelen te associëren versus monotherapie$​​.
 • De associatie van paracetamol en ibuprofen (gelijktijdige of alternerende toediening) is onvoldoende bestudeerd en kan niet worden aanbevolen bij ouderen gezien het gebrek aan onderbouwing van een betere werkzaamheid en het potentiële risico van de NSAID's bij ouderen.

Aspirine is niet langer een antipyreticum van eerste keuze gezien de potentiële ongewenste effecten$​​.