Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Zona ophtalmica

Literatuur geraadpleegd tot: 15/08/2017

  • Bij een zona ophtalmica zal men geen risico’s nemen en steeds antivirale middelen per os starten ter preventie van oogcomplicaties.
  • We selecteren aciclovir per os.
  • Bij aanwezigheid van oogcomplicaties, is doorverwijzing naar een oogarts aangewezen.

Behandeling

Geselecteerd

Oogcomplicaties van zona zijn erg gevreesd (keratitis, iridocyclitis, secundair glaucoom of panoftalmie (een ontsteking van alle delen van het oog))$​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​. Ondanks de beperkte onderbouwing worden, ter preventie van deze oogcomplicaties, bij zona ophtalmica steeds perorale antivirale middelen gestart$​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​$​​​​​​.

Bij vergelijking van orale antivirale middelen onderling, blijken famciclovir (1 RCT; 500 mg, 3 maal per dag) en valaciclovir (1 RCT; 1.000 mg, 3 maal per dag) niet effectiever dan aciclovir (800 mg, 5 keer per dag) bij zona ophtalmica$​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​$​.

Er zijn geen gegevens omtrent het nut van het toevoegen van aciclovir in oogzalf aan de perorale behandeling$​​​​​​.

Voor de behandeling van zona ophtalmica wordt gekozen voor aciclovir per os.

Geselecteerde geneesmiddelen

Bij aanwezigheid van oogcomplicaties is een doorverwijzing naar de oogarts aangewezen$​​​​. Bij een ernstige aantasting van het achterste oogsegment zal immers intraveneuze antivirale therapie noodzakelijk zijn$​​​​.