Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Zona ophtalmica

Literatuur geraadpleegd tot: 25/03/2022

  • Bij een zona ophtalmica is systemische behandeling essentieel.ter preventie van oogcomplicaties.
  • Valaciclovir per os is geselecteerd.
  • Bij aanwezigheid van oogcomplicaties (oogklachten, rood oog, teken van Hutchinson), is doorverwijzing naar een oogarts aangewezen. Dringende verwijzing is aangewezen bij pijn in het oog, visusproblemen en fotofobie.
  • Verwijzing voor intraveneuze therapie is aangewezen bij ernstige afweerstoornissen.

Behandeling

Geselecteerd

Oogcomplicaties van zona zijn erg gevreesd (keratitis, iridocyclitis, secundair glaucoom of panoftalmie (een ontsteking van alle delen van het oog))$​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​. Ondanks de beperkte onderbouwing worden, ter preventie van deze oogcomplicaties, bij zona ophtalmica steeds perorale antivirale middelen gestart$​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​$​​​​​​​​​.

Bij vergelijking van orale antivirale middelen onderling, blijken famciclovir (1 RCT; 500 mg, 3 maal per dag) en valaciclovir (1 RCT; 1.000 mg, 3 maal per dag) niet effectiever dan aciclovir (800 mg, 5 keer per dag) bij zona ophtalmica$​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​.

Er zijn geen gegevens omtrent het nut van het toevoegen van aciclovir in oogzalf aan de perorale behandeling$​​​​​​​​​.

Aciclovir en diens prodrug valaciclovir zijn beide actief tegen het herpes zoster virus. Ze zijn even doeltreffend maar de biologische beschikbaarheid van valaciclovir is beter.

Het gebruiksgemak voor valaciclovir (3 x/dag) is groter dan voor aciclovir (5x/dag)

Valaciclovir wordt geselecteerd

 
 

Geselecteerde geneesmiddelen

Bij aanwezigheid van oogcomplicaties is een doorverwijzing naar de oogarts aangewezen$​​​​. Bij een ernstige aantasting van het achterste oogsegment zal immers intraveneuze antivirale therapie noodzakelijk zijn$​​​​.