Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Cellulitis en erysipelas

Literatuur geraadpleegd tot: 15/08/2016

  • Bij cellulitis en erysipelas wordt een orale behandeling met flucloxacilline aanbevolen.

Behandeling

Geselecteerd

Adviseer het aangedane lichaamsdeel beperkt te belasten en indien mogelijk hoog te leggen$​​​​$​​​​.

Richtlijnen adviseren het behandelen van huidaandoeningen zoals tinea pedis (porte d’entrée), lymfoedeem en een ulcus of wonde. Bij recidiverende infecties raden richtlijnen aan de patiënt te adviseren regelmatig voeten (of handen) op wondjes en intertrigo te controleren, huidbeschadigingen te voorkomen en bij lymfoedeem of veneuze insufficiëntie een elastische kous voor te schrijven$​​​​​​​​​​. Bij sterke zwelling kunnen elastische windels gekozen worden. Er zijn geen RCT's beschikbaar over de behandeling van deze voorbeschikkende factoren om recidieven van erysipelas of cellulitis te voorkomen$​​​​.

Orale antimicrobiële behandeling is aanbevolen bij cellulitis en erysipelas$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​, omwille van ethische redenen zijn er geen RCT's die antibiotica met placebo vergelijken$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​. Clinical Evidence stelt dat 50 tot 100% van de infecties genezen worden door antibiotica. We weten niet welk antibioticum en welke toedieningswijze (p.o., i.v. of i.m.) het meest werkzaam is$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​. Omdat het vaak moeilijk is een onderscheid te maken tussen een infectie door streptokokken of stafylokokken, wordt in de meeste recente richtlijnen een behandeling met cloxacilline​​​​​​​​​​​​ of flucloxacilline​​​​​​​​​​​ aanbevolen omwille van hun werkzaamheid tegen streptococcen en stafylokokken$​​​​​​​​$​​​​​​​​$​​​​​​​​$​​​​​​​​. Penicilline kan een alternatief zijn bij vermoeden van een streptokokkeninfectie. Volgens Préscrire is penicilline de eerste keuze omdat de meeste erysipelen veroorzaakt worden door streptokokken$​​​​​​​​. Indien er na 48 uur onvoldoende beterschap is, moet ook in dit geval overgeschakeld worden naar flucloxacilline$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Selectie

  • Het Formularium Ouderenzorg volgt de aanbevelingen van BAPCOC. Aangezien cloxacilline niet in orale vorm beschikbaar is, selecteren we hier flucloxacilline.
  • Alternatief bij IgE-gemedieerde $: clindamycine$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
  • Bij vermoeden van MRSA infectie, zie [indications:319]

Geselecteerde geneesmiddelen

Bij een cellulitis of erysipelas ten gevolge van een chronische wonde kunnen ook gram-negatieve kiemen aan de basis liggen. We raden aan om de behandeling te overleggen met een specialist.
Bij een ernstige infectie van een diabetisch ulcus wordt verwijzing$$$$​​​​, net als bij andere wondinfecties met dreigende ernstige functionele of esthetische schade aan het omliggende weefsel, zoals infecties ter hoogte van de hand of bij een slechte arteriële circulatie$​​​.