Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Tinea corporis en tinea cruris

Literatuur geraadpleegd tot: 15/07/2018

  • Voor de behandeling van dermatofytose (tinea corporis en cruris) is een lokale behandeling met een azoolderivaat doeltreffend.
  • Isoconazol crème is  geselecteerd.

Behandeling

Geselecteerd

Dermatofytosen hebben doorgaans een onschuldig karakter. Gebruikelijke adviezen zijn het vermijden van factoren die maceratie van de huid bevorderen (warmte, vocht, wrijving), bij voorkeur katoenen ondergoed of sokken dragen en ruimzittende propere kleding dragen. Geïnfecteerde dieren kunnen ook een besmettingsbron van huiddermatofyten zijn. Deze adviezen zijn niet wetenschappelijk onderbouwd, maar zijn gebaseerd op etiologische en pathofysiologische overwegingen$​​​​​.

Werkzaamheid
Voor de behandeling van tinea corporis en cruris heeft een lokale behandeling met azoolderivaten of met allylamines (terbinafine) een goed resultaat en de doeltreffendheid is vergelijkbaar Repertorium BCFI 15.1.3.
Er zijn weinig vergelijkende studies tussen azoolderivaten en allylamines voor lokaal gebruik. In een Cochrane Review en een aanbeveling van 2014 werd in vergelijkende studies geen verschil in doeltreffendheid gezien in termen van mycologische en klinische genezing.  Ook de ongewenste effecten verschilden niet tussen de groepen$​​​​​$​​​​​$​​​​​ zie ook Transparantiefiche.
Veiligheid
Ongewenste effecten van lokale antischimmelbehandelingen zijn mild$​​​​​.
Allergische contactdermatitis, zelden huidirritatie (Repertorium BCFI15.1.3)
Selectie
Omdat de werkzaamheid van azoolderivaten en allylamines vergelijkbaar is en omdat er verschillen zijn in kosten, vergoeding en dosering, wordt isoconazolcrème (een azoolderivaat) geselecteerd.

Geselecteerde geneesmiddelen