Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Foliumzuur (Vit B9)

Literatuur geraadpleegd tot: 30/05/2017

  • Macrocytaire anemie door foliumzuurtekort moet gecorrigeerd worden nadat concomitante vitamine B12-deficiëntie is uitgesloten (en behandeld indien aanwezig).

Behandeling

Geselecteerd

Bij patiënten die omwille van rheumatoïde arthritis, de ziekte van Crohn en ernstige psoriasis behandeld worden met methotrexaat adviseren we de inname van 5 à 10 mg foliumzuur wekelijks (de dag na de inname van methotrexaat) of 1mg per dag (behalve op de dag van inname van methotrexaat).

Geselecteerde geneesmiddelen

Het is in de regel aanbevolen om macrocytaire anemie door foliumzuurtekort te corrigeren met foliumzuursupplementen$​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Mogelijk is er voor foliumzuur in combinatie met vitamine B6 en B12 een beperkte plaats in de preventie van leeftijdsgebonden maculadegeneratie bij vrouwen met een hoog cardiovasculair risico$​​​.

Niet geselecteerd

Foliumzuur heeft geen bewezen nut in de preventie van cardiovasculaire aandoeningen$​​​​​​​​​$​​​​​​​​​ of kanker$​​​​​​​​​$​​​​​​​​​$​​​​​​​​​$​​​​​​​​​$​​​​​​​​​.

In één studie werd een positief effect van foliumzuursuppletie gezien op het cognitief functioneren bij ouderen zonder dementie met hyperhomocysteïnemie en normale vitamine B12-spiegel. De klinische relevantie van dit effect is waarschijnlijk niet groot en bovendien gaat het om een erg geselecteerde populatie$​​​​​​​​​.

Hoge homocysteïnespiegels worden in observationele studies in verband gebracht met een verhoogd cardiovasculair risico. Toediening van foliumzuur, vitamine B6 en/of vitamine B12 verlaagt de homocysteïnespiegels. Een meta-analyse van de Cochrane Collaboration toont echter geen werkzaamheid van een homocysteïneverlagende behandeling met vitamine B6, vitamine B12 of foliumzuur$​​​​​​​​​. Dit werd verder bevestigd in nog recentere studies$​​​​​​​​​$​​​​​​​​​ en in een andere meta-analyse gebaseerd op individuele gegevens$​​​​​​​​​, die eveneens geen preventief effect aantoont wat kanker, kankergerelateerde mortaliteit en 'all-cause'-mortaliteit betreft. Een meta-analyse$​​​​​​​​​, gepubliceerd in 2010, toont dezelfde ondoeltreffendheid van foliumzuursuppletie in de preventie van CVA. Een meta-analyse toont aan dat de toediening van een vitamine B-complex werkzaam is om de homocysteïnespiegel te verlagen, maar deze verlaging heeft geen effect op de evolutie van de cognitieve functies$​​​. Een nieuwe RCT bevestigt dit$​​​.

Toediening van vitamine B6, vitamine B12 en foliumzuur, al dan niet in combinatie met omega-3-vetzuren, toont geen effect in de secundaire cardiovasculaire preventie (na een myocardinfarct of CVA of bij onstabiele angor)$​​​​​​​​​ noch op de preventie van kanker$​​​​​​​​​.

Een chinese RCT$​​ toonde aan dat het associëren van foliumzuur aan enalapril de evolutie van nierinsufficiëntie afremt. De deelnemers hadden een gemiddelde leeftijd van 59-60jaar en de follow-up periode was gemiddeld 4.4 jaar.  Dit voordeel moet nog geëvalueerd worden bij een westerse en oudere populatie.