Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Vitamine B1

Literatuur geraadpleegd tot: 30/05/2017

  • Vitamine B1-supplementen zijn, omwille van deficiëntie, noodzakelijk bij chronisch alcoholisme.

Behandeling

Geselecteerd

Bij ernstige vormen van chronisch alcoholisme raden richtlijnen aan om perorale supplementen van vitamine B1 toe te dienen. Een richtlijn uit de UK beveelt een onderhoudsdosis aan van 50 mg per dag$​​​​​​$​​​​​​. Bij alcoholontwenning kan thiaminedeficiëntie leiden tot kleine bloedingen in de hersenen met irreversibele schade. Daarom beveelt de praktijkrichtlijn van het NHG aan om bij alcoholontwenning en een insufficiënt dieet 1 tot 2 maal daags een tablet vitamine B1 van 100 mg te geven. Als de patiënt weer een gezond voedingspatroon volgt, kan de dosis in de loop van een maand worden afgebouwd$​​​​​​. 

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Perifere neuropathie komt vaak voor bij alcoholici. Hiervoor wordt o.a. behandeling met orale thiaminesupplementen voorgesteld, naast verbeterde voeding en stoppen met drinken$​​​​​. Hiervoor is echter weinig bewijs$​​​​​.

Behalve dosering van foliumzuur en vitamine B12 is een routinematige dosering van vitamine B niet mogelijk. Bij een tekort aan foliumzuur bij iemand met alcoholisme kan dit geïnterpreteerd worden als een globaal tekort aan vitamine B’s. In dit geval is de toediening van een combinatiepreparaat met de verschillende vitamine B’s aangewezen​​​​.$​​ Zie : "combinatiepreparaat met vitamine B bij chronisch alcoholisme"

 

Niet geselecteerd

Een review van de Cochrane Collaboration toont dat er geen evidentie is voor het nut van een vitamine B-complex (van verschillende types) bij perifere neuropathie, in het bijzonder in het kader van diabetes$​​​​​.